Kabanata 3 Talo ka nanaman

Nang makita ni Nell ang mahina at walang magawang itsura ni Celine, labis na inis ang naramdaman niya.

Malamig niyang pinaalis si Celine. "Huwag mo akong hawakan!"

Wala namang lakas na tinulak ito ni Nell, ngunit biglang nadapa si Celine at bumagsak sa lupa habang humihiyaw.

"Celine!"

Agad na lumapit si Jason upang tulungan siya. Galit niyang binulyawan si Nell. “Nell! Anong ginagawa mo?"

"Hindi ako ..."

Nagbago ang mukha ni Nell nang sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili subalit pinutol siya ni Celine,

“Jason, huwag mong sisihin si Nell. Ako ang nang-akit sayo. Kahit itulak niya pa ako, kahit sigawan o bugbugin, tama pa rin siya. ”

Nanliit ang mata ni Nell.. Puno ng gulat ang mukha niya.

Inangat niya ang kanyang ulo upang makita ang dismaya sa mga mata ni Jason.

“Hindi ko akalaing magiging ganito ka. Kasalanan ko ito, kaya dapat mong idirekta ang galit mo sa akin! Bakit mo pinagtataasan ng kamay si Celine? "

Binuka ni Nell ang kanyang bibig, ngunit bigla siyang nasamid, tila ba may isang tinik na tumusok sa kanyang lalamunan.

"Iniisip mo bang... tinulak ko siya?"

"Sa palagay mo magkakamali ako sa nakita ng sarili kong mga mata? Palagi kong naisip na medyo malamig ka, ngunit mabait ka pa rin. Ngayon ko lang napagtanto na walang awa ka at mapaghiganti. Mali ang paghusga ko sa iyo sa lahat ng mga taon! "

Nakatayo si Nell, hindi makapaniwala sa naririnig.

Nilingon niya si Celine, puno ng malisya at kayabangan ang mga mata nito.

Dahan-dahang napuno ng lamig  ang kanyang puso.

Sunod, tumawa siya. Puno ito ng kabalintunaan.

"Jason Morton, ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka katanga!"

"Ano ang sinabi mo?"

“Wala yun. Hindi ba kayo nagmamahalan? Ayos lang! Suporta ako sa inyo. Kahit na linisin mo ito, walang makakakain mula sa isang mangkok na puno ng tae, hindi ba?

Nagbago ang ekspresyon ni Jason. Hindi niya inaasahan na ang tahimik at pinalaking mabuti na binibini ay gagamit ng mga ganitong salita.

Dumilim ang mukha niya. “Nell! Huwag mo kong sagarin! "

Nginisian siya ni Nell. Malamig ang ngiti nito.

Naglabas si Nell ng isang panyo at pinunasan ang bahagi na hinawakan ni Celine, at saka sinabi sa isang walang paking tono.

“Aba! Wala akong panahon upang sayangin dito sa iyo. Mula ngayon, alagaan mo ang asong ito sa tabi mo at umalis kayo sa paningin ko! Hinihiling ko ang inyong kasiyahan… ”

Napalibot ang kanyang mga mata habang may malamig na panunuya rito, at saka siya tumawa. "... Nawa ang aso at ang kanyang p*ta ay mabuhay nang maligaya magpakailanman!"

Pagkatapos, tumalikod siya at umalis nang hindi binibigyan ng anumang pagkakataong makapagsalita ang dalawa.

Puno ng galit si Jason. "Ano ang sinabi mo? Tumigil ka diyan ... ”

“ Jason… ”

Sa sandaling iyon, biglang may humawak sa kanyang braso. Maputla ang mukha, napahawak si Celine sa kanyang tiyan. "Jason, masakit ang tiyan ko."

Nagbago ang ekspresyon ni Jason. "Celine, anong problema?"

"Hindi ko alam ..."

Isang pulang-pula na linya ng dugo ang dumaan sa binti ni Celine.

Nanlaki ang mga mata ni Jason at marahas siyang umiling.

"Huwag kang matakot, dadalhin kita kaagad sa ospital."

Dinala ni Jason si Celine sa ospital.

Umupo si Nell sa sasakyan niya at pinanood habang paalis ang dalawa. Sarkastikong ngumiti siya.

Sa halip na umuwi, nagdrive pa siya sa Lihua Hotel.

Sa unang palapag ng hotel ay may isang malaking bar. Puno ito ng mga taong nagpapakasawa sa kanilang karangyaan.

Sumandal siya sa counter at ibinaba ang baso pagkatapos ng isang baso.

Hindi siya ang tipo ng tao na nagpapakalunod sa alak, subalit ngayon, mukhang ito na lamang ang makakapagpamanhid ng sakit na nararamdanan niya.

Maaari siyang magpanggap na walang awa at kampante sa harap nina Jason at Celine.

Subalit, siya lamang ang tanging nakakaalam kung gaano kadurog ang puso niya..

Ang anim na taon nilang relasyon ay nawala sa isang kasinungalingan. Habang determinado siyang tumanda kasama si Jason, may kasama pala itong iba pagdating sa kama.

Nakatutuwang namang isipin ito!

Itinaas ni Nell ang kanyang tasa at nagbuhos ng isa pang baso.

Sanay naman si Nell sa alak, pero mukhang nalalasing siya nang kaunti ngayon.

Biglang nag-vibrate ang cellphone niya.

Agad niya itong kinuha habang malabo ang mga mata at sinagot ang tawag.

"Sino ito?"

"Ate, talo ka na naman!"

Si Celine Jennings iyon.

Napakunot muli ang labi ni Nell sa inis.

"Tumawag ka ba sa akin para sabihin sa akin kung gaano ka ka-proud?"

Natawa si Celine sa kasiyahan.

"Ate, alam mo bang buntis ako?"

Napalubog ang ekspresyon ni Nell.

Tiningnan niya ang mga tao sa dance floor at malamig na sinabi, "Bakit mo sinasabi sa akin iyon? Hindi ako ang bumuntis sa iyo. ”

“Ang bata ay kay Jason. Sinabi lang niya sa akin na pakakasalan niya agad ako. Anim na taon kang nakasama, ngunit hindi ka pa niya nahawakan kahit kailan. Kung ipapalagay natin ito sa magandang mga salita, platonic love lang ang mayroon siya para sa iyo. Pero kung didiretsuhin kita, wala ka kasing appeal. Nakakasuka kang tingnan. "

Nakakuyom ang mga kamay ni Nell.

"Alam mo ba? Hangga't magkasama kami, ginagawa namin ito araw-araw. Sinabi niya na hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong kasiyahan sa sinuman. Sinabi niya na ang lamig mo tulad ng isang bangkay, hindi nakakasabik.”

"Alam ng ibang babae kung paano maging banayad at maselan pagdating sa mga lalaki, pero kung tatanggalin mo lang ang balat mo, magiging lalaki ka! Ano bang pinagkaiba kapag ikaw ang kasama sa kama sa isang bakla?”

Humigpit ang mga kamao ni Nell.

Parang hinihila ang puso niya. Matindi ang sakit.

Huminga siya nang malalim at umismid.

“Celine Jennings, heto ako naisip kong nasa mataas na posisyon ka na. Iyon lang ba ang nais mong sabihin? ”

“Ate, sabihin mo lang kung galit ka. Hindi kita tatawanan. "

"Bakit ako magagalit? Kung sabagay, ikaw ang nag-aalaga ng isang basura na itinapon ko na parang kayamanan. Ang isang telang ginamit mo upang punasan ang iyong dumi ay mangangamoy pa rin kahit na labhan. Hindi ka ba makakaramdam ng pagkasuklam habang pinapahid mo ito sa iyong mukha? "

"Ikaw!"

“Teka! Wala akong oras para makipaglokohan sa iyo. Binabalaan kita ngayon. Huwag mo akong subukan. Hindi mo kayang harapin ang galit ko! ”

Pagkatapos, binaba niya ang tawag.

Hindi na manhid ang kanyang puso.

Kahit hindi niya ito inamin, ang mga salita ni Celine ay walang alinlangang tumutusok sa kanyang puso.

Naalala pa niya ang sinabi ni Jason nang ligawan siya nito.

Sinabi niya na gusto niya kung gaano kalinaw at kalinis ang pagkatao ni Nell. Nagustuhan niya ang kanyang lamig at kawalang-malasakit, na parang isang bulaklak sa gitna na nyebeng bundok na makikita lamang mula sa malayo at hindi madudungisan. Ito ang dahilan para gustuhin ng iba na protektahan siya.

Ang pinakamagandang pag-ibig ay dapat platonic. Malayo sa pagmamahalang bunga ng mga laman, ito ang pinaka-purong uri ng pagmamahal.

Subalit, ang totoo, sinaksak na siya nito patalikod. Kinama nito si Celine at ngayon mayroon pa silang anak.

Isang kakaibang pakiramdam ng kabalintunaan ang nabuo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tinaas niya ang kanyang mga kamay upang takpan ang mukha niya nang magsimulang mamula ang mga mata niya.

Sa oras na ito, biglang may tumapik sa balikat niya.

“Yo! Hindi ba ikaw ang panganay na anak ng pamilya Jennings? Bakit ka nag-iisa dito? Nagdedeliver ka ba ulit? "

Napalingon si Nell upang makita ang mga dalagang nakasuot ng maninipis na pananamit. Sa harap nila, naroroon ang nakababatang kapatid na babae ni Jason Morton, si Hayley Morton.
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Orazal Ecarg Yram
more updates please please please author super ganda Kaya po please please please pki damihan ung updated ng kwento
goodnovel comment avatar
Earlny G. Dorenn
kakaadik basahin parang gusto kong manakal
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status