Share

Kabanata 1746

Nanatiling nakatayo si Yvonne Xavier nang hindi kumikilos. Gumaan ang loob niya pagkatapos makita ang eksena.

'Kagaya ng inaasahan kay CEO York. Kahit na gaano kasama ang sitwasyon, nagagawa niya pa rin ito nang maayos.

'Kapag nasa paligid siya, kahit ang mga diyos ay walang magagawa sa kanya.'

"Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?"

Kumuha ng tisyu si Harvey York at kalmadong pinunasan ang kanyang kamay.

Naglalakad siya paharap habang nagsasalita nang may kaswal na tono.

"O hindi mo naiintindihan ang sinabi ko noon?"

"Ikaw…"

Nanginginig pa rin si Fletcher Evans habang hawak ang baril niya. Maituturing siyang walang awa, pero pakiramdam niya ay wala lang siya kumpara sa lalaki sa harapan niya.

"Bata, kilala mo ba kung sino ako?

"Ako ang butler ng Smith family, ang top ten families sa Country H, si Fletcher Evans!

"Kung may gagawin sila sa'kin, kinakalaban mo ang Smith family! Ibig sabihin nito ay kinakalaban mo si Prince Smith! Kakayanin mo ba ang mangyayari sa'yo?

"
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status