Share

Kabanata 1747

Nagulat ang lahat. Gusto ng ilang mga lalaking nakasuot ng suit na kumuha ng back up, pero hindi man lang sila makagawa ng tunog sa sandaling iyon.

Sa kabilang banda, kalmado at payapa si Yvonne Xavier. Halatang alam niya na hindi makakatakas ang mga traydor mula sa mga kamay ni Harvey York.

Nagpapakita ng paghanga si Handel. Alam niya na ang lalaking ito ang pinakamalaking alas ni Yvonne na sumusuporta sa likod niya.

"Talagang… Pinatay mo ang mga tao ko… Sa harapan ko mismo?"

Naging desperado si Fletcher Evans nang makita niyang mamatay si Melanie Xavier sa harapan niya. Kinalabit niya ang gatilyo ng baril sa isang kurap.

Bang!

Bahagyang iniba ni Harvey ang anggulo ng ulo niya kasabay ng malakas na tunog at nakailag na naman siya sa isa pang bala.

Nanginig ang mga mata ni Fletcher pagkatapos makita ang eksenang ito. Gusto ulit niyang magpaputok, pero masyado siyang mabagal.

Bang!

Hinablot ni Harvey ang baril mula sa kamay niya at kinalabit ang gatilyo nang may seryoson
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status