Share

Kabanata 1749

Bumuntong-hininga si Yvonne Xavier. Natural, napag-isipan na niya ito nang malalim sa talino niya. Pagkatapos ay kalmado siyang sumagot, "Hindi ko gustong kumuha ng kahit na ano mula sa Smith family. Kahit ang nanay ko ay walang pakialam sa ganung bagay."

"Kahit na ganun, minsan maiipit ka pa rin kahit sa ayaw o sa gusto mo."

Ngumiti si Harvey York.

"Mukhang tinitingala ka at ang nanay mo ng pinakamayamang tao sa Gangnam, ang lolo mong si Jaden Smith."

"Kung hindi, bakit magsasayang ng lakas si Prince Smith na gumawa ng isang bagay na hindi tugma sa interes niya?"

Tumango si Yvonne.

"Mabuti nga ang trato sa'kin ng lolo ko. Palagi siyang nagbibiro na ako ang mamumuno sa pamilya.

"Hindi ako interesado rito. Kaya ako nagpunta sa South Light.

"Maliban roon, kumapara sa yaman at kadakilaan, mas gugustuhin kong manatili sa tabi mo."

Naiilang na ngumiti si Harvey. Hindi na niya dapat ipagpatuloy ang usapang ito.

Hindi niya alam kung sinadya iyon ni Yvonne. Kaagad niyang pi
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status