Share

Kabanata 1942

Ang kalbong lalaki ay mukhang walang pakialam habang nagsasalita siya.

Suballit, siya ay halatang tao na makapangyarihan mula sa kalye. Ang tono ng kanyang boses ay may dalang hindi maitatangging kagustuhang pumatay.

Ang mga influencer sa kwarto ay naintindihan ang isang bagay sa sandaling ito. Sila ay nagpalitan ng takot na tingin sa isa’t isa, hindi naglakas loob na magsalita.

Nabigla ang puso ni Hazel. Alam niya ng maigi kung ano ang mangyayari kung siya ay umalis kasama ang kalbong lalaking ito.

Kaagad na sumimangot si Hazel at sinabi, “Sir, hindi kita kilala.”

“Kahit na kung magkakilala tayo, kailangan mo na gumawa ng appointment para imbitahan ako sa hapunan, hindi ba?”

“Maaari kang pumunta sa assistant ko, si Miss Mullins, para gumawa ng appointment at hayaan siyang tignan ang aking schedule. Maaaring siyang makagawa ng oras para tayo ay kumain ilang araw ang makalipas.”

“Meron akong kilalang bisita ngayon. Umaasa ako na maiintindihan mo ang aking sitwasyon.”

“Siguradong
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status