Share

Kabanata 1948

Si Justin ay malinaw na inaaliw si Harvey.

Kung sabagay, si Harvey ang tunay na branch leader ng Mordu branch ng Longmen.

Sapat na sabihin, ang hinaharap ni Justin ay nasa kamay ni Harvey.

Walang pakialam na ngumiti si Harvey at sinabi, “Deputy Branch Leader Walker, ikaw ay talagang walang ibang kakayahan. Pero talagang humahanga ako sa pagsunod mo sa agos at laging kumikilos sa hiling ng ibang tao.”

“Tutal nagsalita ka hanggang sa puntong ito, bibigyan ko ng pabor si Kait.”

“Umaasa ako na papahalagahan mo din ito!”

Nanatiling walang pakialam si Harvey. Alama niya kung bakit si Justin kumikilos ng magalang sa kanya sa kabila ng inggit.

Maliban sa pagiging branch leader ng Longmen, meron pang ibang rason: niligpit niya si Lucas Jean, pero nagawa niya pa din na tumayo dito ng walang pinsala.

Ang tapang ni Harvey sa pagatake kay Lucas Jean, isa sa Six Princes ng Mordu, ay sapat na para ipakita ang kanyang kakayahan.

Hindi gusto ni Harvey na asarin ang matinong tao. Sa halip, huma
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status