Share

Kabanata 1991

Lubos na kilala ni Kelly Malone ang kanyang asawa.

“Gaano ka ba katanda, June? Bakit binababa mo ang sarili mo na parang isang bata?

“Para saan ba ito?”

Nagsimulang matawa si Miwa Fujiwara.

“Bakit ka nagagalit, Uncle Malone? Hindi mo masisisi si Aunty Malone sa nangyayari.

“Talagang gusto naming malaman kung anong itsura ng number one villa sa loob!

“Dahil nagpumilit si Harvey York na magmalaki, nandito lang kami para sumama.

“Nandito naman na kami, kaya huwag na tayong magsayang ng oras!

“Nakakabagot ‘yun!”

Pagkatapos ay nginitian ni Miwa si Harvey habang binabalewala ang nanlulumong mukha ni Kelly Malone.

“Sir York, tapos ka na ba sa tawag mo?

“Kailangan ka pa ba naming hintayin?

“Diba sabi mo sa’yo ‘tong number one villa?

“Kung ganoon, papasukin mo na kami!

“‘Wag mong sabihin sa amin na nakalimutan mo ang susi mo!

“Siguradong password at fingerprint mo ang lock ng mga villa na ito, tama?

“Hindi magandang palusot ang makalimutan ang susi!”

Nagsimula si Miwa s
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status