Share

Kabanata 1992

Pagkatapos magbigay ng ilang panuto, sinabi ni Harvey York kay Kelly Malone, “Pakiusap dumito muna kayo, Uncle Malone. Nasa bulwagan ang lahat ng mga palamuti, kaya medyo madumi ito. Pumasok kayo pagkatapos naming linisin ang lugar.”

Tumahimik nang husto ang labas ng villa sa sandaling ito.

Natulala ang lahat nang tingnan nila si Harvey na para bang nakakita sila ng multo.

Sinampal pa ng ilang tao ang kanilang sarili sa mukha upang masigurong hindi sila nananaginip.

Dahil wala sa kanilang nag-akalang talagang nakatira si Harvey sa ika-unang villa.

Kahit anong mangyari, pagmamay-ari ito ng Lynch family!

Kailan naging ganito kalapit si Harvey sa Lynch family?!

Kung ang Lynch family man ang nagbigay nito kay Harvey o nandito lamang siya upang manuluyan, sapat na ito upang ipakita ang bukod-tangi niyang katayuan at kapangyarihan.

Kumikirot nang husto ang mga mata ni June Lee sa sandaing iyon. Namumula nang husto ang kanyang mukha, para bang sinampal siya nang paulit-ulit sa muk
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status