Share

Kabanata 1993

Pagkatapos itanong ni Kelly Malone ang gustong malaman ng lahat, nakatitig nang diretso kay Harvey sila June Lee at Hazel Malone.

Huminga nang malalim sila Miwa Fujiwara habang nagagalak.

Maging si Garry Duncan ay hindi makatayo nang maayos habang naguguluhan, gustong may malaman tungkol kay Harvey.

Ngumiti si Harvey at umupo.

“Binigay ito sa akin ni Master Lynch. Hindi talaga ako interesado noong una,” walang-bahalang paliwanag ni Harvey.

“Ngunit pagkatapos kong maisip na wala pa akong matutuluyan sa Mordu, tinanggap ko na lang ito.

“Dahil diyan, hindi pa tapos ang proseso.”

Pagkatapos marinig na parang walang pakialam si Harvey sa pagsasalita, sumuka ng dugo ang lahat.

Pakiramdam ng lahat nagyayabang lamang noong una si Harvey, lahat ng nasa harapan nila ngayon ay sapat na upang patunayang totoo ang sinasabi nito.

At mula sa tono ni Harvey, talagang wala itong pakialam sa ika-unang villa.

May bakas ng pagkadismaya sa kanyang tono. Sinabihan niya pa ang mga tao na ayusin
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status