Share

Kabanata 1998

Matapos ang dalawa ay matapos, ang paligid ay biglang medyo malandi.

Ang dalawa ay hindi alam kung paano magsimulang magsalita.

Si Yvonne Xavier ay nagsimulang kumurap ng ilang beses.

“CEO York, paano ko magagawang matulog kung sinipa mo pababa ang pintuan ko ng ganun na lang?”

Inisip ni Harvey ang tungkol dito, tapos tumugon, “Paano kung ganito? Maaari kang matulog sa kwarto ko at matutulog ako sa kwarto mo.”

“Hindi lang ito ligtas, pero maaari din natin na malito ang iba sa pagpapalit ng kwarto. Kahit na kung may mangyari ngayong gabi, ikaw ay magiging ligtas.”

Niligpit ni Harvey York ang gamit ni Yvonne para sa kanya bago ang dalawa ay magtungo sa kwarto ni Harvey.

“Hmmm?”

Si Yvonne ay biglang nanigas sa kwarto ni Harvey.

Si Harvey ay nalito.

“Anong problema?”

“Wala lang!”

Si Yvonne ay naguluhan. May naamoy siyang sobrang bango, pero ito ay bagay na hindi nagmumula sa isang lalaki.

Bagong bahay lang din ito. Paano na merong posibleng ganito kabango na amoy?

Matapos mak
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
edel tala
bkit Ganon Ang iksi na ng kabanata sna Naman habaan po
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status