Share

Kabanata 2139

“Hindi ko alam kung anong klaseng eksperto ka, pero hindi mo ba alam na masyadong mapanganib ang ginagawa mo?” tanong ni Harvey, habang sinusubukang pigilan ang kanyang inis. Masyadong delikado ang plano ni Daniel!

“Ang tanging paraan para buksan ang pinto ng kotse ngayon ay tanggalin ang seat belt nang sobrang bilis, tapos ilalabas natin si Ms. Thompson.”

“Pero ang lahat ng ‘yan ay dapat magawa na sa loob ng tatlong segundo!”

“Kapag nabigo ‘yung sasagip sa kanya, masasama ito sa kanya sa ilog!”

“Kung ikaw talaga ang isang eksperto na gaya ng sinasabi mo, dapat alam mong ito na lang ang tanging paraan!”

“Ang tanging paraan?”

Habang nakikinig sa paliwanag ni Harvey, alam ni Daniel na may pag-asang magtagumpay ang plano ni Harvey, kahit napakaliit pa ng pag-asang ito.

Ngunit ang isang tunay na lalaki ay hindi tatayo sa tapat ng isang gumuguhong pader. Alam ni daniel na maaapektuhan ng planong ito ang kanyang reputasyon. Tumanggi siyang gawin ang plano ni Harvey.

“Mula sa n
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (3)
goodnovel comment avatar
Emmanuel Jumaquin
kailangan pa ba magbayad.
goodnovel comment avatar
Alee Jandro
Dami chapter walang kwenta
goodnovel comment avatar
Alee Jandro
walang kwentang update ampoottaa
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status