Share

Kabanata 2140

Ang malala pa dito, tingin nila si Harvey ay isang taong sinusubukang isugal ang buhay ng isang babae para sa sarili nitong kapakanan!

‘Talagang mayroong naglalakas-loon na paglaruana ng buhay ni Ms. Thompson! Gusto niya sigurong mamatay!’

Maraming magagandang babaeng nandoon ang hindi maitago ang kanilang pandidiri. Tinitigan nila nang masama si Harvey, at ang kanilang mukha ay sumama nang may panghahamak.

‘Talagang ang taas ng tingin ng sinungaling na ‘to sa sarili niya! Talagang sinusubukan niyang agawin ang eksena mula sa isang safety management expert!’

“Kahit na sumunod ka sa plano niya, hindi dapat niya basta itulak ang kotse gamit ng kanyang kamay. May static electricity sa katawan ang mga tao. May posibilidad na magliyab ang tangke kapag nahawakan niya ang kotse…”

Mahinahong paalala ni Harvey, determinadong magpumilit. Ayaw talaga niya makitang mamatay nang para sa wala ang babae.

“Tigilan mo na ang pangungulit mo, bata!”

Bago pa matapos si Harvey, kaagad siyang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status