Share

Kabanata 2143

Nang makitang maputla si Ms. Thompson, kaagad na hinawakan ni Harvey ang dibdib nito. Bumuga siya ng hangin sa bibig nito nang ilang beses, walang pakialam kung gaanong mukhang hindi angkop ang ginagawa niya.

Fwoooo!

Makalipas ang isang sandali, umingit nang mahina ang babae bago umubo nang matagal.

Umubo siya ulit, at lumabas ang dugo mula sa kanyang labi. Subalit, bumalik na sa dati ang kanyang paghinga at wala na siya sa panganib.

Nakahinga nang maluwag si Harvey sa nakita niya. Pagkatapos ay tumayo siya at humarap kay Butler Thompson.

“Sige! Ayos na ang lahat.”

“Para lang makasiguro, dapat dalhin niyo siya sa ospital para makapagpasuri pagdating ng ambulansya.”

“Atsaka, kapag umigi na ang pakiramdam niya, huwag niyo siyang papasakayin sa mabilis na kotse. Kung hindi siya marunong magpatakbo ng mabibilis na kotse, baka maaksidente na naman siya.”

“Naiintindihan ko, naiintindihan ko! Maraming salamat, Ginoo!”

Paulit-ulit na tumango si Butler Thompson. Ang kayabangang ip
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status