Share

Kabanata 2422

”Mapangahas ka!”

“Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Five Virtues Temple!”

“Ang Five Virtues Temple ay sagradong lugar para sa martial arts sa South Light region! Maraming tao ang gustong magpunta, pero hindi man lang sila makapasok sa gate!”

“Nagdonate si Sir Hamilton ng maraming pera sa amin bawat taon at may malapit na relasyon sa amin!”

”Ang five Virtues Temple ay pinoprotektahan ang mga Hamilton ng Las Vegas ng sobrang tagal na!”

“Sinasabi mo ang lahat ng mga kasinungalingan sa pagittan namin at ni Sir Hamilton!”

“Sigruado ako! Meron kang mga tagong motibo at masamang mga intensyon.”

Nanlalamig ang magandang mukha ni Scarlett.

Nagmadaling sumingit si Fabian na may nakakailang na ngiti, “Ms. Leithold, pakalmahin mo ang sarili mo. Isa siya sa atin. Huwag kang magalit, walang ibig sabihin si Harvey. Mabait lang siya, tayo…”

“Mabait?!”

Mabilis na sumingit si Scarlett sa mga sinasabi ni Fabian at pumitik, “Talaga bang mabait siya?”

“Sir Hamilton! Hindi ako sikat na tao
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status