Share

Kabanata 2440

Masyadong matindi ang titulong ito. Maraming Kings of War sa mundong ito, ngunit sobrang bihira ang Gods of War.

Sila ay mga maalamat na nilalang, kahit sa ordinaryong buhay.

Napakabihirang makakita ng God of War sa mundong ito bukod sa militar.

Sa madaling salita, si Kinoshita, na isang King of Arms, ay nagagawa ang kahit anong gusto niya.

Ngunit kumpara sa isang God of War, ang magagawa lamang niya ay lumuhod. Wala nang ibang paraan.

“Isa ka ba talagang God of War?”

Tinitigan ni Aki nang masama si Harvey at hindi makapaniwala.

Tumingin pabalik si Harvey nang hindi sumasagot nang diretso.

“Lumuhod ka muna bago ka magsalita.”

Nanginig sa galit si Aki bago sumigaw, “Ang kapal ng-”

Bang!

Hindi nagsayang ng oras si Kinoshita at lumuhod siya sa sahig, tapos inilapag ang kanyang spada sa harapan niya, ipinapakitang wala siyang balak na masama.

Nagtinginan ang ibang mga Islander bago sila lumuhod sa sahig.

Wala namang halaga ang pagluhod para sa mga Islander na ito. Higit sa l
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status