Share

Kabanata 2443

Pagkatapos sigawan si Kinoshita, naging malagim ang mukha ni Aki.

“Talagang ginalit kita ngayong gabi Sir York, pero sinampal mo naman ako nang husto. Nabawi mo na ang reputasyon mo!”

“Hindi ko na kailangang ungkatin pa ang tungkol dito, pero umaasa akong ganito rin ang gagawin mo!”

"Kapag umalis ka sa lugar na ito, tatayo ako!"

Tinitigan nang seryoso ni Aki si Harvey na parang nakikipagnegosyo.

"Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas na para bang hindi tayo nagkita! Ano sa tingin mo?"

Pakiramdam ni Aki masyado na siyang mabait dito. Ayos siyang pakawalan si Harvey kahit pagkatapos siya nitong sampalin nang maraming beses.

Naniniwala siyang alam ni Harvey na magkikita pa sila ulit.

Akala niya alam ni Harvey na tulungan ang iba para tulungan ang kanyang sarili…

Sigurado siyang palalampasin ito ni Harvey.

Tumawa nang malakas si Harvey.

"Bahala na."

"Nakaluhod na ako dito! Ano pa bang gusto mo?!"

Nagkaskasan ang ngipin ni Aki.

"Walang kahulugan ang pagsamp
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status