Share

Kabanata 2446

Walang customer ang matatagpuan sa eleganteng flower shop, isang grupo lang ng mga young master ang nagtipon sa loob.

Nags-swipe ng phone si Quinton habang may masamang tingin sa mukha niya.

“Nabalitaan namin na kontrolado na ni Yoana ang branch ng Dragon Palace.”

“Agad na pinalayas si Aki, at pilay na si Kinoshita. Nagmamadali silang umalis ngayon sa Lan Kwai Fong.”

Si Quinton ang isa sa mga Four Master ng Hong Kong, at isa sa pinakamahalagang mga tao sa labas ng mga York.

Hindi niya inaasahan na babastusin siya ng sobra pagkatapos niyang makaisip ng isang magandang plano.

Kaswal na inihanda ni Lexi ang mga bulaklang niya, na para bang wala siyang interes sa pakikipag usap sa mga batang ito.

Pero alam niya na pagkatapos ng gabing ‘yun, ang branch ng Dragon Palace ay magbabago ng pamumuno.

Kokontrolin ni Yoana ang posisyon ni Lexie sa susunod, baka pati ang kabuuan ng Dragon Palace kapag nagpatuloy siya.

Uminon ng red wine si Vince ng walang emosyon sa kanyang mukha. Sa harap
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status