Share

Chapter Seven

Zayn’s POV

When I saw Andria’s eyes swell, I immediately felt remorse for why I had said those things in front of my family. Pagkabalik niya galing sa CR, alam kong umiyak siya.Nasaktan ko na naman ang asawa ko. I don’t know why I always want to  protect Andri. I always want to see her happy. Ayoko siyang nakikitang nasasaktan. But damn right now! Ako iyong unang nagiging dahilan kung bakit siya nasasaktan. I heavily sigh no'ng tahimik siyang tumabi sa akin. She didn’t say anything.

Hanggang sa sinama siya nina Mommy magshopping. I know dinahilan lang nina Mommy at Zarah na gusto nilang magshopping. They just want my wife to feel better.

While we’re having dinner, I noticed her that she’s still quite. Paminsan-minsan ay nakikitawa siya at sumasali sa usapan ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. I know when she’s happy or not.

“You didn’t like the food? We can order again-“ she shook her head to cut me off.

“No. Uhm...

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status