Picturesque Mistake
Picturesque Mistake
Author: GraciousVictory
Prologue

“What is this all about? Your boyfriend? Didn’t I told you to break up with him? Noong una, inaamin ko, naisip kong magandang impluwensya ang lalaking iyon sa’yo—sa’tin. But clearly, he’d been nothing but a dilemma! Nagiging hadlang siya diyan sa pagiging FA mo at kung magtatagal pa ang relasyon ninyo, everybody will know about you and it will be a big disgrace to the family!” Napaigtad si Heather nang lumakas ang boses niya. Madalas siyang sigawan ng ina pero natatakot pa rin siya sa tuwing nangyayari ‘yon. “Kahihiyan na nga ang pagkabuhay mo, dadagdagan mo pa!”

"You keep on defending this abhorrence! Wala siyang ginawang tama, Diego. Ni isa, wala! I shouldn't have agreed for her to take tourism. It's a disgrace to the family tradition! Everything she does is a disgrace. She, herself is a disgrace. An abomination. Bastarda!"

“Ano? Masaya ka na? Nag-away na naman si Mommy at Daddy dahil sayo.” Umiling-iling ito. “Alam mo, ever since na dinala ka rito ng bugaw mong nanay, wala ng magandang nangyari dito sa bahay. Walang kang ibang dala kundi kamalasan. Kahihiyan.”

"How about you find a job? That's much better, right? Instead of flirting with your boyfriend who clearly doesn't have time for you."

"She's the girlfriend? Gosh. Cali is way better than her. Cali and Aidan looks so good together. She's just a nobody."

"The problem with you is you’re too gullible. Uto-uto. Now look what happened."

"What a pathetic b*tch."

---

"Hey, it's okay. You are not alone. I'm here and I will stay. Kahit ipagtabuyan mo ‘ko, I'll be here. I'll be here for you when nobody can. I'll comfort you and make you feel worthy when no one will. I'll love you when nobody does."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status