Chapter 25

Jace excitedly twisted the doorknob and opened the door. Inilapag niya ang kanyang mga binili sa lamesa at hinanap ang nobya. He shouted for her name but he got no response. Ang akala ng binata ay nakatulog ito kaya naman naglakad siya patungo sa kwarto ng dalaga, ngunit bago pa siya makapasok sa silid ay agad siyang nakatanggap ng isang tawag. 

His forehead creased ang his lips curled, giving an astonished look. Nagtataka siya kung bakit tumatawag ang kanilang manager. 'Why would he call?' 

He cleared his throat and answered the call. Pinaalalahanan lang pala siya na huwag gumawa ng kalokohan o anumang issue dahil malapit na ang world tour nang kanilang grupo. 

"Don't worry manager, I got this all handled." Paninigurado ng binata. Ilang minuto pa nag-usap ang dalawa bago ito nagpaalam at ibinaba ang telepono. 

He took a deep breath and looked around. Hindi niya pa rin

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status