Chapter 26

The next day, Jace woke up with joy in his heart. Natulog ito sa ospital dahil sinamahan niya ang nobya. Sinabihan kasi si Regina ng kanyang doktor na ipagpabukas ang pag-alis dahil may inaantay pa silang karagdagang resulta. 

He stretched his arms and looked at her woman who's still asleep. Dahan-dahan siyang tumayo at maiging nag-ingat upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Linapitan niya ang dalaga at marahang hinalikan niya ito sa noo. 

"Good morning." He whispered. 

Bigla siyang napatingin sa kanyang suot na relo at muli ay bumaling ng tingin sa nobya. Ngayon kasi ang araw ng alis niya pabalik ng Korea. Alas tres ng hapon ay kailangan nasa airport na siya dahil alas-kwatro ang flight nito. 

He felt pain in his chest thinking

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status