Chapter 8

Regina slowly opened her eyes and found herself lying in a bed while her left hand was chained. Di ito makapaniwalang naka posas ang kamay nito sa kama kaya agad itong nagsisigaw at humingi ng tulong. 

Inilibot nito ang tingin, she's in a nice room and in a nice bed. Ang kwarto ay may puting pintura at maaliwalas. Pinilit nyang bumangon but she still feels groggy. 

"Where am I?" 

Pinilit alalahanin ng dalaga ang mga huling pangyayari. Takot ang naramdaman nito kaya agad nyang hinanap ang cellphone pero hindi nya ito makita.

Nakita nito ang isang susi na nakapatong sa lamesa malapit sa kama, agad nya itong kinuha at halos mapa-iyak nang mabuksan ito. 

She immediately opened the door and was shocked to see a hallway. 

Is she in a hotel? Yes, she is. Para syang nanghina pero kinalma nito ang sarili at agad na lumabas. Binati pa ito

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status