A SMILE TO KEEP
A SMILE TO KEEP
Author: Jessica Adams
PROLOGUE

"SANDALI lang, Ronnie, ano ba," anas ni Savannah matapos niyang pilit na pinakawalan ang kaniyang mga labi mula sa mariing pagkakahalik sa kaniya ng binata.

"Oh no, hindi mo ako matatakbuhan, alam mo iyan," ang binata muli siyang hinila palapit rito at pagkatapos ay tuluyan at muling mariing inangkin ang kaniyang mga labi.

Parang mauubusan na siya ng hangin pero kahit siya alam niyang ayaw rin niyang ihinto ni Ronnie ang ginagawa nito sa kaniya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pagdating sa lalaki ito ay napakahina niya, bagay na hindi nagawa sa kaniya ng dati niyang nobyo na kung tutuusin ay binalak pa niyang pakasalan.

"Come here," ilang sandali pa at hinila na siya ng binata papasok sa loob ng cottage.

"Baka hinahanap ka na nila, bumalik ka na doon," aniyang itinulak palayo sa kaniya ang lalaki pero maagap nitong muling nahagip ang kamay niya.

"Bakit mo ba ako pinahihirapan, ah?" anitong itinulak siya sa likuran ng saradong pinto.

"Kasi naman---," hindi na niya naituloy pa ang ibang gustong sabihin nang muli siyang niyuko ng binata saka hinalikan.

At kasabay ang palalapat na iyon ng kaniyang mga labi ay ang narinig niyang tunog ng lock ng pinto na nagdulot sa kaniya ng kakaibang klase ng kilabot na hindi bago pero iba parin ang pakiramdam na ibinibigay sa kaniya.

"Miss na miss na kita alam mo ba iyon ah?" tanong nito sa kaniya nang lumipat ang mga labi nito sa kaniyang mukha saka nagsimulang magpaulan maliliit subalit naiinit na halik doon.

"Tama na please," pakiusap ni Savannah sa binatang kung tutuusin ay parang wala namang planong pakinggan siya lalo nang maramdaman niyang mas bumigat pa ang pagkakalapat ng katawan nito sa kaniya.

"Alam mong hindi mangyayari iyan," si Ronnie na malisyosong umangat pa ang sulok ng labi saka siya sinimulang hubaran.

Noong nagsimulang magtumindi ang pagtahip ng dibdib ni Savannah. Hindi naman ito ang unang beses na may mangyayari sa kanila kung sakali pero hindi niyia maintindihan ang sarili niya kung bakit parang bibig lang niya at mga salita lang niya ang tumangtanggi sa gustong mangyari ni Ronnie. Hindi niya maikakaila na ang lahat ng ito ay pinananabikan naman talaga niya kahit walang malinaw kung ano ba talaga ang totoong namamagitan sa kanilang dalawa.

"My god, Savannah, alam kong gusto mo rin ito, nararamdaman ko kaya please don't make me stop dahil wala akong planong huminto. Kaya kung ako sa iyo, bumigay ka na," anitong hinawakan pa ang kaniyang mukha saka muling inangkin ang kaniyang bibig sa isang napakapusok na halik.

Totoo naman ang sinabi ni Ronnie. Nagpipigil lang siya pero iba ang sinasabi at ibig ipakahulugan ng kakaibang init na nagra-radiate mula sa kaniyang balat at buong katawan. Kaya naman sa huli, nanalo rin ang binata sa gusto nitong mangyari nang lubusan na nga siyang bumigay sa lahat ng kapusukan at kapangahasan nito sa kanya.

Parang ang pagtugon lang niyang iyon ang hinihintay ni Ronnie dahil matapos iyon ay itinaas na siya ng binata saka ipinasok sa kwarto ng kaniyang cottage.

Sa loob ng silid ay lalong nagtumindi ang pagiging agresibo ng binata. Inalis nito ang lahat ng takip sa katawan niya sa pinakamabilis at tila hindi na ba makapaghihintay na paraan na ginawa nito sa kaniya. Pagkatapos noon ay hinalikan siya nitong muli bago siya inihiga sa kama at ito naman ang nagtanggal ng kasuotan sa harapan niya mismo.

Mainit ang nararamdaman niya habang pinanonood lang niya ang binata sa ginagawa nito. Agad na napadako ang kaniyang paningin sa bagay na nasa pagitan ng mga hita nito na hindi lang minsan nang nagdala sa kaniya sa maluwalhating mundo.

"Why are you blushing?" ang nanunukso pang tanong sa kaniya ni Ronnie nang hindi niya mapunang nakatitig pala ito sa kaniya.

Nakagat lang ni Savannah ang pang-ibaba niyang labi at muli na namang naapektuhan nang maramdaman niya ang paglundo ng kama nang sumampa doon si Ronnie para samahan siya.

Hinila siya ni Ronnie paupo sa higaan. Pagkatapos ay pinaupo siya nito sa kandungan nito mismo at sa pinakamabilis na paraan ay nagawa nitong pag-isahin ang kanilang katawan.

"Oh my goodness!" ang marahas niyang anas saka iyon muling sinundan ng isang banayad na pagsinghap dahil hindi niya inasahan ang ginawang iyon ni Ronnie.

Nanginginig ang mga kamay siyang kumapit sa balikat ni Ronnie nang maramdaman niyang para siyang nanghihina na hindi niya maipaliwanang pero sa isang napakasarap na paraan.

"R-Ron!" muli niyang nasambit saka na naman napadaing nang biglang gumalawa ang binata sa kabila iyon ng katotohanang nakaupo siya sa kandungan nito.

Tinitigan niya si Ronnie sa paraan na tila ba nagtatanong kung ano ba ang kailangan niyang gawin sa ganoong klase ng posisyon dahil iyon ang unang beses na gagawin nila ang ganoon. Pero nahihiya siya. Hindi niya alam kung paano ba niya masasabi rito ang gusto niyang sabihin.

"Masasanay ka rin," nang marahil makuha ng binata ang gustong ipahiwatig ng kaniyang mga titig ay iyon ang sinabi nito. "Gumalaw ka sa bilis na alam mong magiging komportable ka at magugustuhan mo," anitong hinalikan siya sa mga labi pagkatapos.

Namula ng husto si Savannah sa sinabing iyon sa kaniya ng katalik. Pagkatapos sa mabagal na paraan ay sinubukan niyang gawin ang ipinayo nito sa kaniya.

"I don't think I c-can make it, it's really big!" aniyang muling kinagat ang pang-ibaba niyang labi saka kumapit ng mahigpit sa leeg ni Ronnie.

Nakita ng dalaga ang pagkislap ng amusement sa magagandang mata ng binata. Pagkatapos ay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. "Sure you can, trust me once na masanay ka magiging paborito mo ito," bulong pa ni Ronnie nang ilapit nito sa kaniyang tainga ang bibig nito.

Natawa ng mahina si Savannah sa sinabing iyon ng binata. "Really?" tanong pa niya saka kinagat ang pang-ibabang labi.

Tumango-tango si Ronnie. "Sige na, gumalaw ka," anitong mulin sa kaniya.

"P-Pero nahihiya kasi---," hindi na naituloy pa ni Savannah ang iba pa niyang gustong sabihin nang biglang niyuko at tuluyang ikinulon ng binata ang dulo ng kaliwa niyang dibdib.

Naramdaman niya ang masarap na agos ng init at tila kuryente sa katawan niya at iyon ang dahilan at tila ba nagturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Ilang sandali pa kusa na ngang gumalaw ang balakang at baywang niya sa saliw ng isang mabagal na awitin na alam niyang siya at si Ronnie lang ang nakaririnig.

Kung sa nakababaliw ba na kaligayahan o sa mainit na pakiramdam kaya niya nagawa ang ganoon, hindi niya alam. Basta ang alam niya gusto pa niya at ayaw niyang matapos ang paulit-ulit na pagguhit ng masarap na sensasyon sa katawan niya.

"Oh," aniyang niyuko ang binata makalipas ang ilang sandali saka ito hinalikan sa mga labi.

"Mahusay kang estudyante," si Ronnie na nakangiti pa nang bumitiw ito sa pagkakahalik sa kaniya.

Isang mabining tawa ang naglandas sa lalamunan ni Savannah. "Because you're a good teacher," aniyang muling hinalikan si Ronnie kasabay ng mas papabilis pa niyang galaw sa kandungang ng binata.

Comments (1)
goodnovel comment avatar
anggi
i try reading this using MTL and seems like this is a good story! will you upload translated version of this novel? do you have social media? i would love to keep updated about your future works
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status