Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 14

Mesmerizing Eyes - Chapter 14

NAKAPIKIT pa rin si Arizona kahit na naihiga na siya ni Tyler sa malambot na kama.

Diyos ko, nababaliw na ba ako? usal niya sa sarili. Pumayag akong magpakasal sa isang lalaking hindi ko pa nakikita!

Hindi ba tatanaw lang siya ng utang na loob kay Tyler Romulo?

Bakit ipapatali niya ang sarili sa lalaking ito?

"Arizona?" he murmured her name. Nahiga rin ito sa tabi niya.

Ngunit pareho silang walang imik at walang tinag sa loob ng maraming minutong nagdaan.

Lumundo ang kama nang kumilos ang lalaki.

Naramdaman niya ang pagdapo ng mga titig nito sa kanya kaya napilitan siyang magmulat ng mga mata.

Kahit na hindi naman niya ito makikita.

Hinaplos ng masusuyong daliri ang mahabang buhok na nakalatag sa unan.

"Masyado kang tahimik," wika ni Tyler. "Having regrets already?"

Umiling si Arizona.

"Bakit ako magsisisi?" sambit niya.

Lumipat sa kanyang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status