Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 16

Mesmerizing Eyes - Chapter 16

IBAYONG pagkapahiya ang nadarama ni Arizona sa mga sandaling dapat ay napakaligaya niya.

Paano'y napagtanto niyang hindi siya ipinakilala ni Tyler bilang isang bulag.

Ang buong akala ng huwes, kumpletung-kumpleto siya.

She heaved a deep sigh. Parang gusto niyang umiyak ngunit hindi naman niya magawa. Wala naman siyang tiyak na dahilan.

Kung tutuusin nga, she was now in an enviable position.

Tyler was one of the most eligible bachelors in this place. O kahit na saan mang lugar.

Simpatiko na, mayaman pa.

Napakasuwerte na para sa isang bulag na katulad niya ang makasilo ng ganitong klaseng lalaki.

Ngunit bakit hindi na niya magawang sumaya?

"Penny for your thoughts?" Nakalapit na pala sa kinaroroonan niya si Terry. "Tila napakalalim naman ng iniisip ng aking bagong hipag?"

She summoned a smile on her stiff lips. "H-hindi naman," she

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status