Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 18

Mesmerizing Eyes - Chapter 18

ARIZONA was having a fantastic dream.

Tyler was making love with her so exquisitely. His intense kisses were explicitly sensual. His caresses were thoroughly erotic.

Iba ang sidhi ng pagnanasang ipinalalasap sa kanya ng mga labing pangahas at dilang mapusok.

The fires of passion devoured her inhibitions mercilessly.

Her insistent lover was demanding her complete and absolute surrender.

I love you...

Mula sa kungsaan, biglang sumulpot ang mga katagang iyon.

She was longing to hear those sweet words.

Walang kasintamis ang pakiramdam niya nang maulinigan ang mga iyon. Para bang napalis na naman ang dilim na nakabalot sa kanya.

You're mine, my beautiful goddess...

Hindi makapaniwala si Arizona sa mga naririnig. Nananaginip pa ba siya?

Pinilit niyang palisin ang mabigat na lambong ng antok.

But she d

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status