First Birthday Cake
First Birthday Cake
Author: Maya Morenang Mangangatha
PAGHAHANDOG

PARA SA MADIDISKARTENG kababaihan ng kanilang henerasyon, gumigising nang maaga para kumayod nang husto para sa iniipong barya ng kanilang mga pangarap;

Para sa mga paslit na namulat agad sa madidilim na sulok ng buhay, naglalakad patungong paaralan dala ang mabibigat na aklat at kwaderno at nagsusumikap sa pag-aaral;

Para sa mga mangingibig na matiyagang naghihintay ng taong karapat-dapat na umibig sa kanila nang tapat;

Para sa mga naniniwala sa mga palatandaan, malakas ang pakiramdam sa kapangyarihan ng kapaligiran, kung saan ang mga hinahanap nilang "sentimental value" ay matatagpuan sa taong matagal nang nag-aabang sa kanilang pagbabalik;

At..

Sa mga taong nagdiwang ng kaarawan ng maraming taon, kung saan may kulang na masisilayan hindi lamang sa mga palamuti sa kapaligiran kundi sa kasiyahang dapat sana'y nadarama nang buong-buo bago kumaway pa-kanluran ang mga tala.

Comments (2)
goodnovel comment avatar
MayaMangangatha
🤩🤩 hi! thank you for giving time in reading my story 🤩!
goodnovel comment avatar
kurniamamang
This is one of the best story I've read so far, but I can't seem to find any social media of you, so I can't show you how much I love your work
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status