VIII. TAYO...

"TAYO NA NGA lang dito", napilitan si Ranilo na samahan si Guevarra sa Registration Booth na nasa tapat ng aming opisina.

"Ranilo!" Sigaw ni Betty mula sa kabilang gusali.

"Grabe p're!" Nakakaasar na tawa ni Guevarra sa kaibigan. "Tama lamang pala na dito ka ipatambay! Makikita ka lagi ni Betty, hahaha!"

Hindi siya pinapansin ni Ranilo. Nakatuon siya sa bilang ng mag-aaral na magpaparehistro ngayong araw.

"Ranilo!" Tumatakbong papalapit na sa Registration Booth si Betty, kasama ang tatlo pang mag-aaral. "Magpaparehistro raw sila", turo ng kamay ng magandang binibini sa tatlong kasama.

Tahimik na binigay ni Ranilo ang papel ng pagpapahistro at bolpen para makapagsulat ng personal na detalye ang mga lalahok.

"O ito", binigay niya kay Betty ang papel at bolpen. 

Nakangiti noon si Betty habang kinukuha ang binibigay sa kanya ni Ranilo.

"Ilista ninyo na rito ang mga pangalan ninyo
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status