Share

Chapter 11

TODAY is Saturday means party day!

"Oh, sa'n ka na naman gigimik?" Bungad ni Mancini.

Inirapan ko lang siya at nagpatuloy sa pag-aayos.

I'm wearing a white bralette maong jeans and cropped top denim jacket with stilettos, I put on my shades and grab my keys.

"Its time to get wasted, my dear brother."

Kinuha ko ang aking wallet tsaka nagpaalam na aalis na. Dumaan muna ko sa Starbucks para bumili ng kape.

Start your day with bitterness!

I drove to Ophira's condo again, I promised to Isaiah, we'll go visit the mall today.

I knocked, seconds later binuksan iyon ni Ophira.

"Excited kayong dalawa." Humihikab na sabi niya.

Nagkibit-balikat na lang ako tsaka lumapit kay Isaiah.

"Nangnang! I'm well dressed up! I looked handsome right?"

I sm

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status