Share

Chapter 15

NASA pier at pasakay na sa yateng inarkila para makarating sa private island na sinasabi ni Mr. Ben.

Nilibot ko ang paningin at hinanap si Noreen. Ang sabi niya sa text ay nandito na siya kanina pa pero hindi ko naman makita. Kahit maraming tao ay kabisado ko naman ang hugis ng kanyang katawan kaya hindi mahirap sa aking makita siya kahit sa malayuan pa.

"Tara na," ang kalabit sa akin ni Gab. "Sumakay na ang iba, kaya sumakay na rin tayo para makahanap ng pupwestuhan."

"Okay," ang sagot ko at dinampot ang dalang bag. Muli kong nilibot ang paningin bago sumakay.

"Sa'n mo gusto, sa loob o sa labas?"

"Sa labas na lang para mahangin," ang sagot ko.

"Sige, akin nang bag mo at du'n ako sa loob." Kinuha niya ang bag ko at akmang papasok sa loob nang pigilan ko.

"Napansin mo ba siya kanina?"

"Sino?"

Tumingin muna ako sa paligid ba

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status