I'm His Bodyguard
I'm His Bodyguard
Author: ShyWriter07
Bodyguard -Prologue

“Welcome back, sweetheart.” Dwayne, huskily whispered in her ear.

Aphrodite jaw almost dropped, biglang bumilis ang tahip ng kanyang dibdib.

Akala niya hindi na magkru-krus ang mga landas nila ng boss ng kanyang kuya Zeus na si Sid Dwayne Morales.

Kailangan niyang umiwas habang maaga pa. This is not good.

But….

"Little sis, pwede humingi ng favor?"

Ngumiti si Aphrodite sa kapatid na si Zeus. "Of course, basta ikaw kuya, malakas ka saken eh. Ano ba yun?"

Tumingin muna ang kapatidi sa asawa nitong si Harmony, bago ito sumagot sa kanya. 

"You knew that we are going to travel, for our honeymoon, right?" Zeus.

Napalabi si Aphrodite, "obviously brother. Ano nga?"

Bumuntong hininga si Zeus bago magsalita. "Pwede mo ba akong palitan sa trabaho ko? One-month lang naman sis, gusto ko lang masolo ang asawa ko."

Napamulagat si Aphrodite, "Ha, palitan?"

"Can you be Mr. Morales secretary/bodyguard for the meantime?"

"Bakit ako kuya? Nandiyan naman mga ibang pinsan natin."

Syetness!

"They're busy with their own missions’ sis. Ikaw lang ang libre, pleaseeeee bubuo pa kami ng pamangkin mo."

Napa-aray ang kapatid ng sapakin ito ng asawa.

Nagpapadyak siyang parang bata. Pero hindi naman kaya ng konsensya niya na hindi masulit ng mga ito ang kanilang honeymoon. 

"Fine kuya, may magagawa pa ba ako?" But she’s panicking deep inside. “Anong gagawin ko sa inyo kapag bumalik kayong wala pang nabuong pamangkin ko?"

"Hihiwalayan ko ang kuya mo." biro ni Harmony.

Aphrodite cussed in her mind.

Is destiny playing a tricked on her?

D*mn, it all started that wild night two years ago.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status