WHEN THE NIGHT FALLS
WHEN THE NIGHT FALLS
Author: Cupid
CHAPTER 1

"KAHIT ANO'NG MANGYARI, huwag kang lalabas kapag gabi."

Lagi iyong ipinapaalala ng kanyang lola simula pa noong nagkamuwang siya. Mahigpit na ipinagbabawal kay Ashley ang paglabas kapag wala na ang araw at madilim na ang kapaligiran. 

Hindi na niya naabutan ang mga magulang na namatay sa aksidente noong snggol pa lamang siya. Kaya naman, sa lola siya lumaki. Bagamat istrikto ito pagdating sa curfew, hindi naman masusukat ang pagmamahal at pag-aaruga nito sa kanya.

Tumutupad siya sa utos nito bilang isang masunuring bata. Pero iyon ay noong bata pa lamang siya.

Nang tumuntong na siya sa taong sixteen, nagbago iyon.

Nagkaroon na siya ng mga katanungan kung bakit bawal siyang lumabas sa gabi, na hindi din naman sinasagot ng lola. Lagi itong umiiwas o di kaya naman ay sasabihing madaming nangyayaring delikado kapag gabi para sa teen ager na tulad niya.

Pero sa tingin niya ay may mas malalim pang dahilan kung bakit bawal.

Ang gusto lang naman niya ay mabuhay bilang normal na teen ager.

"Nasa labas na kami," ani Jake, na boyfriend niya, sa kabilang linya ng phone na hawak niya.

Isang linggo pa lang simula nang maging sila. Si Jake ang pinakasikat na lalaki sa kanilang campus dahil isa itong magaling na manlalaro ng basketball. Sikat din ito pagdating sa mga babae. Kaya naman nang manligaw ito sa kanya, tinulak siya ng mga kaibigan na sagutin ito.

Siya kasi ang pumalit na cheerleader sa kanilang paaralan nang nag-graduate ang dati. Lagi siya nitong nakikita tuwing may practice sa gym.

Bumaba siya ng higaan at tinungo ang kanyang bintana upang silipin ang lalaki na kasama ng ilang kaibigan nila.

"Hintayin niyo ako," aniya saka pinatay ang tawag.

It was already pass seven in the evening, on the last night of October.

Ilang beses na siyang inaya umattend ng mga party sa gabi pero hindi siya nagpupunta dahil nga sa bawal ito. Pero ngayong huling taon na niya sa junior highschool, kailangan din naman niyang subukan kung anong nangyayari sa labas kapag madilim na ang paligid.

Inanyayahan siya ng mga barkada sa isang halloween party na inorganize ng pinsan ni Jake. At tatakas siya sa gabing iyon upang dumalo.

Sinuot niya ang itim na high knee boots na terno sa kanyang hapit na dress na may kulay itim din. Parehas nito ang cat ears na headband na binili niya online. Kanya itong kinuha sa drawer pagkatapos maglagay ng liptint sa kanyang perpektong hugis na labi.

Hawak-hawak ang kanyang headband, dahan-dahang binuksan niya ang bintana pataas upang hindi marinig ng kanyang lola na nasa ibabang palapag.

May kaya kasi sila sa buhay at malaki ang sweldo ng lola na bumuhay sa kanya bago ito nagretiro, kaya naman may kalakihan ang kanilang bahay.

Halos hindi na siya humihinga upang hindi marinig ang mga yapak niya sa bubong.

"Psst!" mahinang sitsit sa kanya ni Jake.

Napangiti siya at lumapit sa dulo ng bubong kung nasaan ito nakaabang mula sa ibaba. Inihanda nito ang mga bisig at sinenyasang tumalon. Nakadamit ito ng purong itim at may maliit na sungay na pula sa ulo. Maitim ang paligid ng mga kumikinang na mata nito dahil sa eyeliner.

Walang alinlangang tumalon siya dito at nasalo naman siya.

"Hi, there kitty," nakangising bati nito nang nasa bisig na siya nito na para bang isang bride.

"Hello sa demonyong sumalo sa akin," biro niya at tumawa ito ng mahina.

Ibinaba siya nito at hinila ang kamay upang tumakbo papunta sa kabilang parte ng daan kung nasaan ang kanilang mga kaibigan. Malakas na sinalubong siya ng pagbati dahil sa wakas, nakalabas na rin siya ng gabi kasama ang mga ito.

"Si Ashley ba talaga 'to?" tanong ni Angel na nakabihis bilang anghel.

Isinuot niya ang headband saka umikot sa tapat nito.

"The one and only," aniya saka nakitawa sa kanila.

Agad na hinarang ng isa sa barkada nila ang kapang itim sa likuran niya.

"Huwag kayo dito! Nakakabulabog kayo. 'Tong mga batang 'to."

Narinig niya ang kanyang lola na sumigaw mula sa kanilang bahay. Kaya pala siya tinakpan. Napatigil sila saglit. Ngunit nang marinig nila ang pagsara ng pintuan nila, muli na naman silang nag-ingay.

Iginalaw ng isa sa kaibigan nila ang kapa na ipanantakip sa kanya na para bang pakpak ng paniki. "Oh, umalis na daw tayo. Let's go!" excited na aya nito.

Inakbayan siya ni Jake at nagsimula na silang maglakad patungo sa isang sasakyan na gagamitin nila papunta sa venue ng party.

Ngayon, alam na niya ang pakiramdam sa labas--masaya at sobrang exciting. Bagamat malamig ang hangin, hindi niya iyon alintana dahil sa pagkaka-akbay ng boyfriend.

Hindi tuloy siya makapaniwalang ipinagkait sa kanya ang ganitong bagay. Lalo tuloy siyang nanggigil dahil sa curiosity.

Malakas na nakikisabay sila sa tugtuging naka-play sa dashboard ng sasakyan. Kumakanta ang lahat kahit pa wala naman sa tono ang iba. Isa sa kanilang kaibigang lalaki ang nagmamaneho niyon at batid niyang wala pa itong lisensiya. Gayon pa man, marunong na itong magmaneho at para bang handa na makipagkarera.

"Hoy! May tao!" malakas na sigaw ni Angel na nakasakay sa tabi ng driver.

Malakas silang nagsigawan sa pagkakabigla.

Bigla na lang kasi may lumitaw na lalaki sa gitna ng daan. Mabuti na lang at agad na naikot ng nagmamaneho ang manibela at naapakan ang break.

"Hoy! Nagpapakamatay ka ba?!" galit na tanong ng nagmamaneho sa taong kanilang nalagpasan.

Lumingon sa kanilang direksyon ang lalaki sa gitna ng daan at iniangat ang nakayukong ulo. Masama itong nakatingin sa kanilang sasakyan.

Nagtaasan ang balahibo sa kanyang batok sa paraan ng pagtingin ng lalaki.

Inilabas ni Jake ang kamay sa bintana at tinaas ang gitnang daliri dito. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan bago nila tuluyang iwan kung sino man ito.

"What a creepy piece of shit," mahinang sabi ng boyfriend.

Napahalukipkip nalang siya at nakisama sa kasiyahan ng mga kaibigan kahit pa hindi na maganda ang kabang kanyang nararamdaman.

Malakas at maingay ang bahay kung saan ginaganap ang party. Moderno at talaga namang malaki ang bahay. May pool din sa likod at may ilan nang nakatampisaw dito. Bukod sa mga ilaw at kandila, may mga disenyong bungo at pumpkins na nakasabit at nakakalat sa malawak na bakuran.

Bawat isa ay naka-costume ng pang-halloween. Ang ilan sa mga tao dito ay pamilyar na sa kanya dahil galing din ito sa paaralang pinapasukan. Ang iba ay hindi niya kakilala. Nasa bawat kamay ng mga ito ang mga party cups na alam niyang naglalaman ng inuming hindi pa pwede para sa kanilang mga wala pa sa tamang edad.

Mukhang masaya ang party. At dahil doon, nakalimutan niya ang kabang naramdaman kanina lang.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status