EPILOGUE

DANIEL'S POV

AFTER TAKING a cold shower… sumubo ako ng wheat bread at nagsalin ng red wine at umupo sa sofa sa sala ng condo ko. Simula ng umalis si Ysabel, hindi na ako umuuwi sa bahay namin. I stayed in a condominium. Napadako naman sa envelope na nakapatong sa side table ang paningin ko. Inilapag ko sa mesa ang wine glass at inabot ang envelope.

"What do you have that costed you a million?" sambit ko habang nakatingin at hawak-hawak ang isang katamtaman sa laki na envelope. Halatang makapal ang laman no’n.

"An album and a piece of paper?" ulit ko sa sinabi ni Anthony… hmm.

Inubos ko ang wheat bread na kinakain ko at dahan-dahang binuksan ang envelope. Kinuha ko ang laman no’n.

Album nga… maliit lang ito, tama lang sa normal na size ng isang litrato pero makapal. Halatang madami itong pahina. Na-excite tuloy akong makita ang laman no’n. Nakakabakla man but damn! I want to always see Ysa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status