PART 1-TEN, GUESS WHO?

      “GUESS who?!” tanong ni Riri kasabay ng pagtatakip ng mga kamay sa mga mata ni Johnny. Nakadungaw sa pasimano ng balcony sa loob ng silid nito ang binata habang naninigarilyo. Pero nang maramdaman nito ang pagpasok niya sa silid ay dali-dali nitong pinatay ang sigarilyo.

          “Thanos?! Maleficent?! Plankton?!”

          “Kainis ka naman! Puros kontrabida yun eh!” simangot niya.

          Natatawang inakbayan siya nito. “What brings you here, sweetheart?”

          “Yayayain sana kitang mag-picnic.”

          “Wow! Niyayaya mo na ako ngayon? Dati basta mo na lang ako, inuutusan ah,” kunway gulat na anito.

 &nbs

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status