PART 1-TWELVE, BIRTHDAY GIRL

                                                         THERE were a lot of admiring reactions from the guests when Riri finally appeared dressed in her Princess Rapunzel style pink gown. Napakaganda ng dalaga na para bang nagmula ito mismo sa mga pahina ng isang fairy-tale book, isang prinsesang nabigyang buhay ngunit kung pakatititigan lamang ito, makikitang ang ngiting nakapaskil sa mga labi nto ay pilit at peke.

          Her father escorted her down the grand staircase of the hotel kung saan ginanap ang kanyang debut. Most of her Aseron, Navarre and Larkin relatives were there. Naroon din ang karamihan sa mga kaibigan at kaklase nito. At lahat ay masa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status