PART1-FOURTEEN, LIES

“You mean narinig mong balak din niyang patayin si Johnny?!” horrified na ulit niya.

          “Tange! Sabi ko kung, kung lang. At kung magdilang-anghel nga ako, hindi na ako magugulat dahil parang walang hindi gagawin ang babaeng iyon masilo lang si Johnnyy Boy. Hanep! May tao palang talaga na tulad niya! Nagtangka kunwari na magpakamatay para lang makabingwit ng lalaking mayaman!” naiiling na wika ni Syn na ‘di niya alam kung nasindak ba o na-amazed pa sa natuklasan.

          “I have to tell Johnny! Let’s go!” pasya niya bago tinakbo ang distansya ng elevator.

           Pagdating sa parking lot na pinagparadahan nila ng motorsiklo ni Syn ay nagmamadaling inutusan niya itong ihatid siya sa opisina ng WinFoods. Subalit pagdating nila sa main office ay nasa factory daw sa Bata

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status