PART 1-FIFTEEN, HATE YOU

“Wala kang pakialam anuman ang gawin ko. Ang hindi ko mapapayagan ay ang lokohin mo siya at gamitin dahil lang gusto mo ang pera niya at hindi dahil mahal mo siya!” galit na aniya.

          “At sa tingin mo’y paniniwalaan ka niya ha? Ang dali-dali para sa aking i-deny iyon at malakas ang paniwala kong ako ang paniniwalaan niya imbes na ikaw dahil sanay na siya sa mga kalokohang pinaggagagawa mo para lang mapasaiyo siya!”

          “Pipilitin ko siyang paniwalaan ako. At kahit pa ano ang gawin mo, hindi mo siya magagamit para lang matupad ang ambisyon mo! He may think you’re the helpless little female na pilit mong ipinapakita sa kanya pero hindi siya bobo para hindi agad matuklasan ang totoo!”

          Humalakhak na hinablot nito ang braso niya at inilapit ang mukha sa mukha niya.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status