Share

158

Q POV 

"Kalle?" I called him. May naaalala ako sa usapan nila kanina.

"Hmm?" Sagot niya.

"You talked to my father before?"

Hindi siya kaagad sumagot at dama ko ang kabog ng puso niya kaya inangat ko ang ulo ko at tinitigan siya. He licked his lips and gulp.

"Yes." He answered. Ako naman ang kumabog ang puso ngayon.

"When? Why didn't you tell me? What did you two talked about?" Sunod sunod kong tanong.

He was about to answer my questions but we both heard the footsteps coming from the kitchen towards us.

"Krist? What are you doing here?" I asked surprised when I saw him walking out of the kitchen. Mas lalo akong nagtaka nang makitang sanay na sa presensya niya ang mga kasama ko. I glance at Kalle, nagtataka din siya.

***

Third Person POV

MissLN

Marius is the name of Quiva's father. Labyu all❤🥺 Sana lab niyo din ako.👉❤👈 Stay tuned! xoxo♡

| 1
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status