Share

160

Napangiti ako nang maaalala ang pag-uusap namin kanina ni ama. 

Nagkausap kami kanina, kaming dalawa lang. Wala si Kalle wala sina Mom  

"Do you really want to marry him?" He asked, still looking stern while staring at our garden. 

"Yes, father." I answered certain. Kahit alam kong payag na siyang ikasala kami ni Kalle ay kinabahan parin ako nang tawagin niya ako para mag-usap kaming dalawa.

"Will you be happy with him?" He asked, this time staring in my eyes. 

Bigla nalang akong naiyak. Suddenly, I don't see the strict father I grew up with. The man I see in front me, have soft eyes, gentle face and modest tone.

"Opo." Umiiyak ko ng sabi. 

He nod lightly and looked side way. I saw how his eyes sparkled because of forming tears? 

"Then I have no reason to oppose." 

Tuluyan na akong naiyak. 

"Father," My voice cracked. He looked at me softly. His lips stretch forming a s

MissLN

Labyu all❤ Sana lab niyo din ako👉❤👈 Stay tuned! xoxo♡ Nalalapit na ending. ;<

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status