Share

13

Q POV

Hindi parin klaro sa akin ang mga nangyayari. I need to find out kung bakit ganon umakto si Sir at kung anong punishment nga ang tinutukoy niya.

I've thought of different kinds of punishment last night, hindi ako kaagad natulog dahil doon. Ang naisip kong iba ay normal at simpling mga punishment lang, pero may ibang rated at sexual na punishment. And I'm damn pissed to myself for thinking things like that.

The cafeteria suddenly became quiet, nagtaka ako doon kaya kunot noo kong pinagmasdan ang paligid. Automatic akong napanganga at kinabahan nang makita kung sino ang dahilan ng katahimikan.

Well it's not really quiet, some are whispering something to their friends while staring at him. Halata naman na kinikilig sila at pinagnanasahan siya.

I rolled my eyes, this is what he do, this is his effect to other students. He's like a model or even a God for others. He owns the run

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status