Share

Chapter 8.1

"How's your night, dolt? Mukhang naka-score ka ah? Bagong ligo, eh!" tukso agad ni Primus nang pumasok sa opisina niya ang kaibigan nilang si Wregan. Nilingon ito ni Luca. Bagong ligo nga ito tulad ng sinabi ni Primus.

'Did this f*cktard ravish her already?' tiim bagang na tanong ni Luca sa isipan. Tch! Bigla ay nakaramdam siya ng pagka-asiwa. 

Yet, Luca managed to ignore his feelings. Ano man ang nangyari sa dalawa wala siyang pakialam. They aren't his business after all. Dapat pa nga siyang matuwa dahil kumikita ang Casa de Lujuria.

"I'm feeling good dolt," nakangising sagot ni Wregan kay Primus. Naupo ito sa tabi niya, nagsalin ng alak sa sariling baso at inisang lagok iyon.

"Ahuh? So why are you here? Not satisfied with your virgin flavor of the month?" tukso pa rin ni Primus na lalong nagpa-inis sa kanya. 

Wregan is playing with his niña again and this time, si Carnation ang napili nitong paglaruan. Gawain na talaga ito ng kaibi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status