Share

Chapter 8.2

"I will pay for the damage. I'm even willing to double the price, if you tell me who was the girl who hit me that night. I need to know her." Tumaas ang isang kilay ni Luca. This old man— Sandoval, is too desperate to get her. He calls him from time to time. Interesado itong mabili sa kanya si Carnation.

"Mr. Sandoval, I can't do that. Labag sa patakaran ng nightclub ang hinihingi mong pabor. In fact, hindi ko ipinagbibili ang niña ko. Pagbibigay aliw ang negosyo ko Mr. Sandoval, hindi human trafficking," mariing pagtutol ni Luca. Alam na nito na siya si Mr. Lust kaya ganito na lang kakulit ang matanda. Wala na itong pakialam sa pagiging VIP member, pero nalipat naman ang interes nito kay Carnation. Gusto raw nitong bilhin ang niñang nang pampas dito ng bote sa ulo.

"No. Alam kong kaya mo siyang ibigay sa akin Mr. Lust. I want to have her. Gigil na gigil ako sa ginawa niya sa akin." Napailing siya sa sinabi ng matanda—f*ck! Ang kulet talaga!

"Mr. Sandoval, hi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status