Share

Chapter 9

Hindi napigilan ni Carnation ang pag-alpas ng mahinang tawa. 'Di niya alam na may cute side pala itong supladong assistant ni Mr. Lust, Barnald is cute when he's  annoyed, nagiging sparkly ang mata nito at nagpa-pout ang lips.

"What's funny?" Bumaling sa kanya ang binata. "Are you making fun of me?" suplado nitong tanong ang tingin ay nasa daan lang. 

Napa-iling si Carnation at inismiran ito.

"Can you please stop doing that?" saway nito sa kanya.

"Doing what?" 

"Stop acting cute, will you?" Marahas niyang pinaling ang ulo upang harapin ang binata. 

"Hoy, ikaw! Hindi ako nagpapa-cute!"

"Eh, ano 'yang ginagawa mo? Ngayon-ngayon lang. . . ayan, nagpa-cute ka sa 'kin!" akusa muli nito. Nanlaki ang mata ni Carnation sa paratang nito. 

"Ang kapal naman talaga ng mukha mo Barnald! Hindi nga kasi! Kung magpapa-cute man ako, 'di sayo. . . kay Wregan siguro p'wede pa," bulong ni Carnation sa huling linya

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status