Share

Chapter 16

Isang hot pink off shoulder maxi dress na may slit sa gilid ang suot ni Carnation, binili ito ni Wregan para sa kanya upang may maisuot siya sa party ng kaibigan nitong si Gregory. Lumapag sa helipad ng isang malaking bahay ang kanilang helicopter. Hawak ang laylayan ng dress na suot, inalalayan siyang bumaba ng nobyo sa tatlong baitang na airstair ng helicopter.

Carnation's eyes widened when she had finally found the perfect spot to watch the sun slowly kissing the sea's cheek, and it was breathtaking!

"Ang ganda," tuwang-tuwa niyang sabi, labis ang pagkamangha sa lugar. Nag-angat siya ng tingin sa nobyo at matamis na nginitian ito. "Thank you! Kung hindi mo ako dinala dito hindi ko ito makikita."

"Tsk! Masaya kana n'yan? Nakakita lang ng dagat. Swerte mo kaya araw-araw may ganito kag'wapo kang nobyo na nakikita, mapapaligaya ka pa!

"Wregan!" saway niya't kinurot sa tagiliran ang kasintahan. Si Wregan ay malakas na tumawa, kinabig siya nito at mahigp

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status