Share

Chapter 17

Pagkatapos ng crazy confession ng boss niya. Tumayo ito mula sa buhangin at iniwan siyang mag-isang nakaupo sa baybayin. Carnation stayed there sitting alone on the sand. 

She took a deep breath to calm herself.

"Ang gulo namang kausap," nakasimangot na sabi niya sa sarili. Tinutukoy ang magaling na lalaking pagkatapos magtapat ay iniwan siyang mag-isa.

"May nalalaman pa siyang, it doesn't matter? Paano naman hindi magma-matter 'yon? Crush ko kaya siya,  kung di lang siya pinaglihi sa babaeng may regla baka nga na-fall na ako sa kanya," himutok ni Carnation sa sarili. Naalala niya ang first encounter nila ni Luca sa hospital, wala sa sarili siyang natawa. Ang epic pala ng nangyari, imagine, binato niya ng sapatos ang kanyang boss. Lumapad ang ngiti niya nang may ma-realize. 

"Iba pala ang beauty ng isang Carnation, pati woman hater kong boss may crush pala sa akin." Napailing siya sa sariling sinabi. Ngunit nanlaki ang mata niya nang ma

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status