Share

Kabanata 3

"Bumisita ka para malaman mo." 

Tinitigan ni Carnation ang invitation card, itim ito at may design na dahon na kulay itim at ginto sa kanang bahagi. Sa harap nakasulat sa malaking letra ang pangalan ng nightclub; sa ibaba naman ay quote na nakasulat sa mas maliit na letra.

'A place where your hidden desire unleash, like a pleasure in paradise'

"We're here," imporma ng driver. 

Napalingon si Carnation sa labas ng bintana. "Dito na nga po tayo, hindi ko napansin." Hinarap niya si Mr. Lust at nagpasalamat, "Maraming salamat sa libreng sakay, Sir."

"No problem, iha. Masaya akong nakatulong sa 'yo. Magkita na lang tayo sa susunod kung sakaling tanggapin mo ang inaalok kong trabaho."

Ngumiti siya dito. "Pag-isipan ko po…."

"Mag-ingat ka." Sukbit ang bag, bumaba siya nang sasakyan. Kumaway si Carnation sa mga nagmagandang loob bago tuluyang naglakad papasok ng ospital.

Tumila na ang ulan, may kulay bughaw na sa langit tanda na ilang oras na lang sisikat na ang araw—wala na naman siyang tulog. Ilang gabi na siyang ganito, laging puyat at kulang sa tulog.

Pagpasok ng hospital room ng Daddy niya, hikbi ng madrasta ang bumungad kay Carnation. Nagmamadaling nilapitan niya ito. 

"Tita, anong nangyari?" tanong niya na nilingon ang amang natutulog sa hospital bed.

"Nagpunta si Galel dito at nanggulo. Ang sabi niya, kailangan makabayad tayo sa kanya sa linggong ito kundi ay kukunin niya ang bahay bilang collateral," humagulgol nang iyak na sumbong ng madrasta niya.

"Po?! Hindi niya p'wedeng gawin 'yon! Hindi niya makukuha ang bahay dahil wala naman tayong pinirmahan na—" Napahinto siya sa pagsasalita nang mas lumakas ang hagulgol ng madrasta.

"B-bakit po kayo pumirma?" Hindi napigilan ni Carnation na kwestyonin ang madrasta nang mapagtanto niya ang ginawa nito.

"Tinakot ako ni Galel. Hindi ko pwedeng hayaan na kaladkarin nila palabas ng ospital ang daddy mo. Wala akong pagpipilian…."

"Sorry po kung wala akong nagawa," tanging nasabi ni Carnation. Bagsak ang balikat na naglakad siya patungo sa couch at naupo sa bakanteng espasyo—sa tabi ng natutulog na si Carlgem. Inilabas niya mula sa suot na polo shirt ang card na ibinigay ni Mr. Lust at binasa.

'A place where your hidden desire unleash, like a pleasure in paradise'

Nag-angat siya ng tingin at pinagmasdan ang Madrasta na hawak ang kamay ng Daddy niya. Sunod na dumako ang tingin niya sa natutulog na si Carlgem. Napakabata pa ng kapatid niya para maranasan ang pait nang buhay. Ano ang pwede niyang gawin? Muling dumako ang paningin ni Carnation sa hawak na card. 

'What I truly desire?' bigla na lang niyang natanong sa sarili.

Isa lang naman ang hiling niya, ang maging ligtas at malayo sa kapahamakan ang kanyang pamilya. Tumayo si Carnation. "Tita, aalis muna ako. Maghahanap ako ng pambayad kay Galel," paalam niya't nagmadaling lumabas ng silid.

Sa parking nagtungo si Carnation, sa spot kung saan naka-park ang sasakyan ni Mr. Lust. Pero nalungkot siya nang makitang wala na doon ang sasakyan ng matanda. Laylay ang balikat na nagmartsa siya pabalik ng ospital, pero napahinto nang makita ang pamilyar na lalaki. Nasa smoking area ito at humihithit ng sigarilyo sa pagitan ng daliri—nakatalikod sa kanya ang lalaki.

"Kuya, excuse me. Itatanong ko lang kung kayo 'yong driver ni Mr. Lust?" tanong niya. Pero tila wala itong narinig kaya tinawag niya itong muli sabay hawak sa kanan nitong braso.

"Kuya—"

"Don't f*cking touch me, woman!" galit na sita nito sa kanya. Sa takot ni Carnation agad niyang binitawan ang braso ng lalaki.

“P-pasensya na kuya, ano…hinahanap ko kasi si Mr. Lust," paumanhin niya nang makabawi sa pagkabigla. Hindi niya sinadyang hawakan ito, gusto lang niyang kunin ang atensyon ng binata.

"Narito pa ba si Mr. Lust sa hospital? Hindi ko kasi mahanap ang sasakyan niya. Kuya, sabihin niyo naman kung nasaan si Mr. Lust, kailangan ko lang talaga siyang makausap." Desperado na si Carnation. Kung malaki nga ang kikitain niya sa pagtatrabaho kay Mr. Lust, baka ito na ang solusyon sa problema nila kay Galel.

Hindi sumagot ang binata. Hinarap siya nito at tinitigan nang mabuti. Napigil ni Carnation ang paghinga nang namaywang ito gamit ang isang kamay at inilapit ang mukha sa kanya. Ngunit, hindi niya inasahan ang sumunod na ginawa ng binata; bigla nitong binuga ang usok ng sigarilyo sa mukha!

"Ano ba ang problema mo?!" palahaw niya. 

"Bakit mo siya hinahanap?" kaswal na tanong nito patungkol kay Mr. Lust.

"Hindi ka man lang ba mag-so-sorry sa ginawa mo?" 

Tumayo nang tuwid ang binata. "Kung wala kang mahalagang sasabihin…get lost. Don't f*cking waste my time, woman." Umawang ang labi niya sa kalabisan nitong magsalita. Namulsa ang binata sa parehong kamay at iniwan siyang napatlang—sinadya pa nitong banggain ang balikat niya. 

Sa nangyari, galit na kinuha ni Carnation ang kanang kapares ng black shoes at malakas na ibinato iyon sa binata—tinamaan naman ito sa likod!

'Yes, sapol!'

Huminto sa paglalakad ang binata, hinarap siya. Napalunok nang malaki si Carnation pagkakita sa nagdidilim nitong mukha. Ginalit yata niya ang driver ni Mr. Lust!

"You want war? I can give you that!" Pasigaw na sabi ng binata at malokong ngumisi.

Natameme si Carnation, at tila nahipnotismo sa ngiti nito. Hindi niya ipagkakaila na gwapo ang binatang driver ni Mr. Lust, halatang may dugo itong banyaga. Pero ang pagpapantasya niya ay naputol nang bigla na lang lumipad ang kapares ng sapatos na binato niya sa lalaki! Nag-landing ito sa gitna ng daan kung saan paroo't-parito ang dumaraan na sasakyan.

Marahas na nilingon ni Carnation ang lalaki. "Ang sama mo!" Galit na sigaw niya pero isang nasusuyang ngisi lang ang naging tugon nito sa kanya. Pinulot ni Carnation ang natitirang kapares ng sapatos, ibabato niya sana ito sa binata pero naisip niyang baka sipain na naman nito ang sapatos patungo sa kung saan.

"You want to talk to Mr. Lust? Pumunta ka ng Casa de Lujuria, you will see him there," matabang na sabi nito at tinalikuran siya. 

Nakatayo sa lugar hawak ang kaliwang kapares ng sapatos. Nagniningas ang mata na hinatid ni Carnation nang tingin ang binata, nang maglaho ito sa paningin niya, napahawak siya sa dibdib.

"Kaasar…bakit ang gwapo ng lalaking 'yon?" kausap niya sa sarili.

Hindi pointed ang may kalakihang ilong ng binata. Makapal ang salubong na kilay—may piercing ito sa kanang kilay. Mahaba ang lashes ng bilogan nitong light brown na mata. Ang labi naman ng binata ay manipis ang itaas at matambok ang ibabang bahagi; pansin din ni Carnation ang maliit na mole sa lower lip nito. Malinis ang maiksi nitong gupit at mayroon itong piercing sa parehong tainga. Hindi lang niya nabilang kung ilan dahil masyado siyang—

'Teka! Gano'n ko agad nakabisa ang hitsura niya?! Ugh!! Kaasar may crush ba ako sa bw*sit na lalaking iyon?’

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status