Share

Chapter 6.1

"Handa ka na ba sa physical test mo?" tanong ni Mist pagkatapos fill-up-an ni Carnation ang isang papel.

"Opo . . . . " Kinakabahan man, ngumiti pa rin siya sa babae.

"Mabuti kung gano'n. Sige tumayo ka na r'yan at sundan mo ako."

Lumabas sila ng opisina ni Mist at naglakad sa pasilyo. Ang sabi sa kanya ay dito lang din sa 3rd floor gagawin ang physical test niya. 

Napahinto sa paglalakad si Carnation nang makita ang isang double wooden door. Lumapit siya sa pinto at wala sa sariling hinaplos iyon. Napakaganda, napakapulido nang pagkaka-ukit doon ng isang anaconda.

"What are you doing?" Napaigtad siya sa istriktang tanong ni Mist. Hinarap niya ang babae at ang nakataas na kilay nito ang agad na sumalubong sa kanya.

"Ah . . . na-amazed lang po ako sa pinto," sagot niya at muling nilingon ang pinto. "Ang galing po kasi nang pagkakagawa." Dagdag niya pa.

"Hindi ka ba natatakot?" interesado namang tanong ni Mist. 

"Hindi naman nakakatakot." Iling na sagot ni Carnation. "Ang galing nga eh, ang ganda-ganda nang pagkakagawa."

"Hindi ka ba takot sa ahas?"

Nakangiti na hinarap niya si Mist. "Hindi po. Sa katunayan, may alaga akong ahas noong bata pa ako." Malungkot na napangiti siya nang maalala ang munti niyang alaga. "Kaso, nang ipagbuntis ng step-mother ko ang half-brother ko ay pinadespatsa dahil delikado raw."

"I see . . . opisina 'yan ni Mr. Lust." Tukoy ni Mist sa pinto na nakapukaw nang interes niya. May isang bagay na siyang nalaman tungkol sa matanda, mahilig ito sa ahas.  

"C'mon! Nagmamadali tayo," himok ni Mist at tinalikuran siya. Natarantang hinabol ni Carnation ang babae na matuling naglalakad sa lobby.

Huminto sila sa dulo ng pasilyo, sa harap ng isang stainless steel door. Itinapat ni Mist ang golden keycard at matunog na bumukas ang pinto. Unang pumasok si Mist, kasunod nito si Carnation na pinangunutan nang noo pagkakita ng maliit at puting quadrado. Isang couch at dalawang malaking metalic vase sa bawat gilid nito ang tanging laman ng silid. Bukod sa lalaki na malaki ang katawan at bald, wala nang ibang naro'n sa silid.

"Sino ang makakasama niya sa loob?" tanong ni Mist sa lalaki.

"Si Fast," tipid na sagot ng lalaki at tinanguan lang ito ni Mist.

Tumayo ang lalaki at may pinindot sa ilalim ng halaman na nasa vase. Nanlaki ang mata ni Carnation nang biglang nahati sa dalawa ang couch kasama ng metalic vase. Gumilid 'yon sa magkasalungat na direksyon kasabay nang pagbukas ng wall sa likod ng couch—a secret passage.

'Hindi ba nauubusan nang sikretong lagusan ang gusaling ito? Baka naman magulat na lang ako nahahati rin sa dalawa ang hotel!'

Nang pumasok sila sa passage, agad nagsara ang wall sa kanilang likuran. Nagdilim ang paligid ngunit nagliwanag naman ang flooring ng passage. Sa dulo nang lihim na daan ay may dalawang pinto, sa kanang pinto sila pumasok ni Mist. Isang kulay rosas na quadrado ang pinasukan nila. Sa loob ng silid ay mayroong pusha pink king size bed, soft coral cleopatra sofa at isang watermelon color na tall lamp shade sa tabi ng kama. Nakaharap ang king side bed sa isang full tinted glass wall na nagmukha nang mirror ng buong silid.

"Ready kana sa physical test mo?" Tumango siya kay Mist. Dinaga ang dibdib ni Carnation nang makita ang mga s*x toys sa ibabaw ng sofa. Hindi direktang sinabi sa kanya ni Mist ang gagawin sa physical test pero hindi na siya magugulat kung mahalay na aktibidad ang ipagawa sa kanya.

"Si Fast ang makakasama mo sa physical test," imporma ni Mist.

"Fast?" 

"Yes! For your physical test you must have sex with Fast—your partner tonight." Napalunok ng malaki si Carnation. Makikipag-s*x siya sa lalaking hindi niya kilala? 

'Pero hindi ko kaya!'

"Sa likod ng tinted glass wall panunuurin ka namin ng mga kasama ko." Itinuro nito ang tinted glass. "Will be judging your performace."

"K-kailangan po ba talagang manuod kayo? Hindi po ba p-puwedeng kami-kami nalang ni Fast—" 

"Kailangan makita namin ang performance mo. After ng physical test mo ay may training kung paano ang tamang pagpapaligaya ng lalaki at naka-depende ang training mo sa performance mo ngayong gabi."

"P-pero Binibining Mist wala po akong—" 

"Wala kang ano? Experience?" Panghuhula ni Mist na ikinalaki ng mata ni Carnation. "That's fine. Si Fast ang magdadala, just go with the flow and feel the momemt darling," sabi nito at kinindatan siya.

"P-pero Binibining Mist— " Hindi natuloy ni Carnation ang sasabihin nang magbago ang bukas ng mukha ni Mist. Naging seryoso at istrikto.

"Ilang beses kitang tinanong pero ang sabi mo ay sigurado ka na dito." Tumalim ang tingin nito. "Hindi laro itong pinasok mo Carnation, ang customers ng casa ay mga nakakatakot na tao ng Underground Society. H'wag mo kaming bigyang nang sakit nang ulo dahil pagnagkataon, haharap ka sa pamilya mo na isa nang malamig na bangkay."

Hinuli ni Mist ang baba niya gamit ang kanan nitong kamay. Natakot agad si Carnation para sa sarili. Bigla ay parang ibang tao na ang mahinhin na si Mist.

"Hindi mo na pag-aari ang katawang iyan." Minata nito ang katawan niya pagkatapos ay muling sinalubong ang kanyang mata. "Mula nang pirmahan mo ang kontrata, kami na ang dapat mong sundin . . . You. Follow. Our. Rules. Now, take off your clothes and give us a good show," walang emosyon na sabi nito at marahas na binitawan ang baba niya.

Lumabas ng silid si Mist at naiwan siyang halos manginig sa takot. Nanghihinang naupo siya sa gilid ng kama ngunit agad napatayo nang bigla na lang bumukas ang pinto at iniluwa ang isang lalaki na nakasuot ng black robe at black bonnet full face mask.

"Carnation, that's your partner." Narinig niya ang boses ni Mist sa speaker. Nilingun niya ang tinted wall pero ang kabado niyang mukha ang nakita roon. "You don't have to worry, Fast will handle everything. You two can start now."

Kumuyom ang mga kamao ni Carnation nang lumapit si Fast sa kanya. Natuod siya sa kinatatayuan nang walay seremonya na hinubad ng lalaki ang itim na roba at tumambad sa kanya ang hubad at matipuno nitong katawan.

Fast chuckled when she closed her eyes to not to see his 'daeng'! Pero naimulat ni Carnation ang mga mata nang kabigin siya sa baywang ng binata. Nanginginig na inilapat niya ang mga palad sa hubad nitong dibdib upang pigilan sa pagdikit ang mga katawan nila.

"Resisting, eh?" Humigpit ang yakap nito sa baywang niya. Sinadya ng binata na mawalan ng panimbang kaya pareho silang nag-landing sa malaking kama.

"Don't worry . . . bibilisan ko lang para hindi na humaba ang paghihirap mo." Bulong nito sa puno ng tainga niya. Kinilabutan si Carnation sa ginawang iyon ng binata.

Nagsimulang humaplos sa hita niya ang malamig na palad ni Fast. Ang labi nito ay nagsimulang humalik sa leeg niya. Nahigit ni Carnation ang hininga nang maramdaman ang kamay ni Fast na unti-unting pumapasok sa suot niyang skirt. Mariin siyang pumikit nang mahawakan na nito ang waist band ng suot niyang panloob. 

'Lord, alam kong kasalanan ko kung bakit ako napasok sa ganitong lugar pero please . . . kahit sino lang—tulong!' sigaw niya sa isipan.

Fast was about to pull Carnation's undie when suddenly, someone speak on the speaker. "Get out in that f*cking room Fast, now!" And she was saved by the mysterious voice of a man.

Related chapters

DMCA.com Protection Status