Kabanata 15

"MR. Toledo made a promise to his late wife that he will protect all of you. Kahit ano'ng mangyari. Labis na nag-alala para sa kaligtasan n'yo ang employer ko. Nawa'y mapatawad n'yo siya sa pagkakamaling 'yon," paliwanag ni Tobias.

May kung ano'ng tila pinapaabot ito sa isang kasamahan nito sa trabaho na noon lamang napansin ni Celes.

Inabot naman sa kanya ni Tobias ang kulay itim na folder. Sandaling nag-alinlangan siyang buksan 'yon nang agad tumambad sa kanya ang tila bank notes na nakasulat doon.

May agad na sumagi sa isip niya kung para saan ang nakasulat doon.

Kung magugulat pa ba siya sa halagang naroon.

Ilang numero ang nakita niyang nakasulat.

Nakagat na lamang niya ang ibabang labi. "Ito ba ang utang ni Kristine sa lalaking 'yon?" naiusal na lamang niya.

"No. It's your sister's money."

Agad nanlaki ang mga mata niya sa labis na gulat.

Ang higit sampung milyon na nakasulat doon? Sa kapatid niyang si Kristine? Na

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status