Su Ultima Vida (His Last Life)
Su Ultima Vida (His Last Life)
Author: Poetress
Panimula

SU ULTIMA VIDA (His Last Life)

By: Katherine Rose Cortez

Ang istoryang ito ay pawang kathang-isip lamang. Ang mga tao, lugar, at pangyayari ay bahagi lamang ng imahinasyon ng may akda. Hindi ito nakasulat sa ating kasaysayan, ngunit isa sa mga layunin ng kwentong ito ang pagbalik-tanaw ng mga mambabasa sa kasaysayan ng Pilipinas.

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Plagiarism is a crime.

© All Rights Reserved 2020

Related chapters

DMCA.com Protection Status