Share

CHAPTER TWELVE

"Lauren, please be safe. Hindi ko kakayanin kong mawawala ka nang dahil sa akin. Because of my stupidity for not believing in you. I'm sorry, Lauren. I'm sorry."

Dinig na dinig ko ang mga pinagsasasabi ni Luke sa akin dahil bigla akong nagkamalay habang nakahiga ako sa stretcher na de-gulong at itinutulak ng mga doktor papasok sa emergency room yata. Kahit na nakakaramdam ako ng sakit sa aking sugat at pagkahilo dahil sa dami ng dugong nawala sa akin ay nakuha ko pang magsaya. Masaya ako dahil sa aking mga narinig mula sa mga labi ni Luke. Bago ako muling nawalan ng ulirat ay nagawa ko pang pisilin ang kamay niya na nakahawak sa aking kamay.

Nang muli akong pagbalikan ng aking malay ay nasa loob na ako ng isang private room ng ospital. Agad kong tinawag si Luke na nakatayo at inaayos ang mga prutas na mukhang bagong bili pa lamang.

"Lauren, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Tell me and I wil

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status